Optimizacija življenja v bloku

Zaradi velikega povpraševanja smo pripravili novo storitev!   Pogoj za kvalitetno bivanje je energetsko učinkovit ovoj, ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter učinkovito prezračevanje. Če tega ni lahko nastopijo resne težave. Te so energetske (preveliki stroški za ogrevanje), bivanjske (plesen, hrup, zamakanje, mraz, vročina;…), socialne (prepiri, kdo je odgovoren) in …